Katalogi Internetowe

Katalog stron internetowych

Katalog stron internetowych jest rodzaj organizacji adresów internetowych, jak również jest to rodzaj kategoryzacji stron internetowych. W takim katalogu stron internetowych zbiory adresów internetowych są moderowane ręcznie, a następnie są grupowane tematycznie. Autorzy stron bądź też inne osoby zgłaszają w katalogach stron stronę, która zazwyczaj jest zgłaszana wraz z krótkim opisem. Strona ta po przejrzeniu zostaje wpisana na listę stron pod danym hasłem. Największym katalogiem stron internetowych jest Open Directory Project. Katalog ten jest tworzony przez kilkadziesiąt tysięcy osób-ochotników z całego świata. Treść tego katalogu jest dostępna jako open content w pliku XML. Z treści tego katalogu można korzystać w dowolnych celach. Jest jednak jeden warunek, który mówi, że korzystać z treści katalogu można pod warunkiem, że umieści się link powrotny na stronę Open Directory Project. Znane są cztery typy katalogów. Do katalogów zaliczamy następujące rodzaje: katalogi globalne, katalogi katalogów, katalogi regionalne oraz katalogi tematyczne. Znane są następujące rodzaje katalogów globalnych: Open Directory Project, Yahoo!, Excite oraz Go Directory. W 1992 roku z inicjatywy Rafała Maszkowskiego powstał w Polsce pierwszy katalog stron, które znajdowały się w polskim Internecie. Do polskich katalogów należą między innymi następujące katalogi: polska część Open Directory Project, katalog Onet.pl, Wirtualna Polska oraz Hoga. MavicaNet to z kolei otwarty katolog stron www.

Podobne artykuły

MavicaNet
MavicaNet jest katalogiem, który stanowi konkurencję dla katalogów Open Directory Project. W katalogach MavicaNet wpisy są redagowane przez redaktorów, których stanowią ochotnicy. Dominującym językiem w tym katalogu jest język angielski, ale są również dopuszczalne wpisy w innych językach, jak również w języku polsku. Open Directory Project jest otwartym katologiem stron www. Katalog ten jest utrzymywany na serwerach koncernu Time Warner. W katalogu tym zarówno drzewo kategorii, jak i wszelkie wpisy są redagowane przez redaktorów-ochotników. Ideą projektu Open Directory Project było stworzenie obszernego oraz bezpłatnego katalogu stron www, który miał być stale rozwijany. W katalogu tym każdy wpis jest sprawdzony oraz opisany ręcznie przez człowieka. Katalogu tego zatem nie można porównywać z automatycznymi wyszukiwarkami. Zawarte w katalogu Open Directory Project opisy są zgodne z faktyczną treścią stron, a ponadto znajdują się w odpowiednich kategoriach tematycznych. Katalog ten jest bardzo użytecznym przedsięwzięciem, ponieważ umożliwia użytkownikowi wyszukać kilku przydatnych stron na raz związanych...

Robozilla
Robot, jakim jest robozilla okresowo sprawdza wszystkie adresy, które zostały wpisane do katalogu Open Directory Project. Robozilla podczas przeszukiwania zaznacza niedziałające lub nieaktualne wpisy. Co więcej, mechanizm ten oznacza także takie strony, które zostały przeniesione pod nowy adres, jak również i takie, które nie mogą zostać odnalezione. Po takim przeszukaniu katalogów przez Robozillę, redaktorzy Open Directory Project mogą sprawdzić zaznaczone strony, a następnie mogą poprawić błędy. Istnieją dwie grupy kodów błędów, które są nadawane przez robozillę. Błędy, które posiadają numery dodatnie oraz większe niż 100, są to błędy protokołu HTTP. Błędy protokołu HTTP oznaczają, że robozilla zdołała się połączyć z serwerem, ale nie udało jej się znaleźć poszukiwanej na nim strony. Z kolei błędy o numerach ujemnych oznaczają, że robozilla nie zdołała połączyć się z serwerem. Katalog Open Directory Project zawiera obecnie około pięć milionów stron. Strony te są posegregowane w około 590 tysiącach kategorii. Kategorie te zostały utworzone oraz...

Dostęp do katalogu
Dostęp do katalogu oraz zgłaszanie stron do katalogu Open Directory Project jest bezpłatne. Zawartość katalogu Open Directory Project jest udostępniana w postaci aktualizowanego raz w tygodniu pliku. Plik ten jest w formacie opartym na RDF, który działa na zasadach wolnej licencji Open Directory Project ODP. Wiele wyszukiwarek oraz portali, jak na przykład Google oraz polska Wirtualna Polska, raz na jakiś czas pobierają całą zawartość Open Directory Project, a następnie włączają ją we własne katalogi. Zatem wpisanie swojej strony do Open Directory Project, powoduje, że po jakimś czasie strona ta wraz z odpowiednim opisem znajdzie się w wielu dobrej sławy wyszukiwarkach internetowych. Ważną informacją jest fakt, że na stronach katalogu Open Directory Project nie ma żadnych reklam, a sam projekt działa na zasadach non-profit. Redaktorem w Open Directory Project może zostać każdy. Warunkiem jedynie jest fakt, że we wniosku osoba ta musi wykazać, że posiada odpowiednie kwalifikacje, które są niezbędne...

Redagowanie katalogów
W przypadku redagowania katalogów należy wspomnieć o tym, że uprawnienia poszczególnych redaktorów są różne. Redaktor szerszej kategorii ma dostęp do wszystkich kategorii znajdujących się w danej kategorii. Ponadto najlepsi redaktorzy mają prawo do redagowania całego katalogu. Ci redaktorzy, którym warto zaufać, mają również prawo do przyznania innym uprawnień. Ponadto mogą oni w razie naruszania przez któregoś redaktora zasad etycznych Open Directory Project współdecydować o odbieraniu uprawnień, jak również mogą oni współdecydować o zasadach działania całego katalogu. Ci redaktorzy są nazywani metaredaktorami. Obecnie w Open Directory Project jest ich około 140, a w tym dwóch jest z Polski. W 2004 roku większość zadań zespołu etatowego Open Directory Project została przekazana wybranym metaredaktorom, którzy są nazywani adminami. Struktura kategorii jest tworzona przez redaktorów. Każdy redaktor może utworzyć nowe podkategorie w ramach redagowanej kategorii, którą prowadzi. Z kolei zmiany nazw oraz przenoszenie kategorii muszą być wcześniej uzgodnione, jak również mogą być...